Memutuskan untuk tinggal di kawasan rumah susun barangkali menjadi pilihan banyak orang yang tengah mengalami ambatan ekonomi dalam membeli rumah sendiri. Meski terbilang hal sederhana, nyatanya memilih rusun sebagai tempat tinggal tidak boleh sembarangan. Ada sejumlah syarat rumah susun yang ...